--------------------------------------

شایـدکه مُعـرِّف باشـم.

معرفی کننده موضوعی, مفهومی, اقلیمی,فرهنگی ویا حتی محصولی.
علی حسن زاده - کارگردان فیلم تبلیغاتی

درباره مــن

کـه تـا خـراب کنـم نـقـش خـود پرستیــدن…

در سال ۱۳۶۲ هجری شمسی در مشـهد الرضابه دنیا آمدم. از زمانــی کــه خـــودم را شناختم به دنبال زیبایی بودم. زیبایی..همان ناشناخته ترین چیز آشنا. ابتدا با تئاتر وارد دنیای فرم,نور, متن و موسیقی شدم. وبعــدتر در قرائـت قرآن. تــا اینکه دردنیــای تصویر راحت ترمی توانستم پیدایش کنم.

زیبایـــــی سرّی بود که هر گاه خــودش را بگونه ای به من نشـان میــداد. گــاهـــی در لبخندپیــــرمردی در گوشـه روستایــی دور افتاده و گاهی درصـدای به هم خوردن برگ درختــان عِشـن در پاییز … سالها به سبب حرفه ودانشگاه در دنیای گرافیک کامپیوتری غورکردم تا لحظه ای که فهمیدم «زیبایی لایتنهایی است ولایتنهاهی زیباست».

سقراط پیامبر زیبایی مرا شیفتــه خودش کرد. با دنبال کردن سقـراط به اقلیــم وجــود رسیدم. جایی که فلسفه آغاز میشود. جایی که او هم لایتناهی است و زیبـــاســت. واینجا بود که رخشــی به نام «پیکسل» هم تاب آمدن نداشت وبٌراقی به نام «کلمه» نیاز بود.

تمام آنچه می آید راهی است که تا امروز در جستجوی زیبایی که «نه وجود است و نه ناموجود» رفته ام. امید است تا تجربیات این «پاسبان همیشه خفته» بویی از زیبایــی برده باشد و دلی را آرام کند.

علی حسن زاده - کارگردان تیزر تبلیغاتی در مشهد
سوابـق علمـی :
علی حسن زاده - عکاس تبلیغاتی

دانش آموخته درحوزه های:

گرافیک رایانه ای
رسانه های دیجیتال
فلسفه و کلام اسلامی
ســوابق تدریــس:
علی حسن زاده - کارگردان تیزر تبلیغاتی در مشهد

مــدرس :

مــدرس حق التـــدریس در دانشگاه درکـسـل امریکا
مدرس آزاد در رشته های گرافیک کامپیوتری در ایــران
ســوابق هنــری:
علی حسن زاده - عکاس تبلیغاتی

بازیگری

بازیگری تاتر دانش آموزی | ۱۳۷۲
بازیگری تاتر دانش آموزی | ۱۳۷۳

بازیگری تاتر| در انجمن نمایش مشهد سالهــای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰
بازیگری در فیلم کوتاه مریم |کارگردان فرید شرعی ۱۳۷۴
بازیگری در فیلم کوتاه افسانه آه |کارگردان محسن سلطان آبادی ۱۳۷۵
بازیگری در سریال روزهای سبز (یک قسمت)|شبکه خراسان |کارگردان محمد حسین پور |۱۳۷۷
بازیگری در سریال آی آدمها(سیزده قسمت)| شبکه دو | کارگردان محمد حسین پور | ۱۳۸۰

علی حسن زاده - کارگردان فیلم تبلیغاتی

تــولیـــد مستنــد:

مستند بناهای برتر مشهد|نویسندگی و کارگردانی | ۱۳۸۸
مستند زندگینامه خواجه نصیر الدین طوسی|نویسندگی و کارگردانی | ۱۳۹۳
پروژه مستند استاد احمد مهدوی دامغانی |مشاور و تدوینگر ۱۳۹۴
دماوند از برجهای منهتن سفرنامه امریکا علی حسن زاده نشر سپیده باوران تمدن اسلامی نوین دانشجوی مسلمان

نویسندگی:

دماوند از برجهای منهتن | مشهد |نشر سپیده باوران| ۱۳۹۹

مجموعه داستان های کوتاه

ســوابق حــرفه ای
علی حسن زاده - کارگردان فیلم تبلیغاتی

برای اطلاعات بیشتر در این بخش به شرکت نارونی ویا آپارات مراجعه بفرمایید :

کارگردانی بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف تبلیغاتی

در رسته های صنعتی/تبلیغاتی | مـلی | اجتماعی از سال ۱۳۷۹
جوایزو افتــخارات
علی حسن زاده - کارگردان فیلم تبلیغاتی

بازیگر برتر در جشنواره تاتردانش آموزی ۱۳۷۴
بازیگر برتر در جشنواره دانش آموزی ۱۳۷۵
لوخ افتخار سرباز نمونه قرآنـی |۱۳۸۸
جایزه ویژه ریاست دانشکده هنر های رسانه |دانشگاه درکسل فیلادلفیا|۲۰۱۱
جایزه ویژه دستیاری |دانشگاه درکسل فیلادلفیا ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲
اثر برتر جشنواره خاطرات و سفرنامه های برتر دانشجویان ایرانی خارج از کشور (نهاد ایران) ۱۳۹۶
اثر برتر جشنواره خاطرات و سفرنامه های برتر دانشجویان ایرانی خارج از کشور (نهاد ایران) ۱۳۹۷