پاییــز در اشـراق

Fall In Ishraq

پـائـیـز در اشـــراق

در پاییز روبروی درختان که می نشینم

پیرمردانی را می بینم

گاهی نورانی و ساده دل…

معصوم

در بازاری شلوغ اما

که میگویند با تمنا:

آیا من بیهوده آفریده شده بودم

و بیهوده زیسته ام…؟!

بیا ومردانگی کن و مرا بسرا

بیاو مرا جاودان کن….

از سال ۱۳۸۶ هر ساله در پاییز  به میان درختان می روم تا شهادتشان را جاودان کنم.

تعدادی از عکسهای این مجموعه را می توانید در اینجا ملاحظه بفرمایید.