پاییــز در اشـراق

Fall In Ishraq

پـائـیـز در اشـــراق

در پاییز روبروی درختان که مینشینم

پیرمردانی را میبینم

گاهی نورانی و ساده دل…

معصوم

در بازاری شلوغ اما

که میگویند با تمنا:

آیا من بیهوده آفریده شده بودم

و بیهوده زیسته ام…؟!

بیا ومردانگی کن و مرا بسرا

بیاو مرا جاودان کن….

از سال 1386 هر ساله در پاییز  به میان درختان میروم تا شهادتشان را جاودان کنم.

تعدادی از عکسهای این مجموعه را میتوانید در اینجا ملاحظه فرمایید.