تالیفـــات

آن کلــماتی که از قلم من بیرون آمده است ...

کلماتی از من که به طبع چاپ رسیده است

icon10
مجله داستان همشهری

رویـــای شبهای زمــستانم (سرفصل)

مجله داستان شمـــاره ۱۲۱

خرید از طاقچه

ویژه نوروز ۱۴۰۰ -تهران

گروه نویسندگان

گروه مجلات همشری

«رویای شبهای زمستانم» را نیز میتوانید اینجاهم بخوانید 

دمـاوند از برجهای منــهــتــن (نام کتاب)

دماوند از برج‌های منهتن / علی حسن‌زاده.

لینک خرید

مشهد: سپیده باوران‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏‫۲۸۸ ص.‬
‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۴۶-۴۳-۱‬
فیپا
داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
Persian fiction — 20th century
‏‫‭PIR۸۳۴۱
‏‫‬‭۸‮فا‬۳/۶۲
‭۷۲۹۲۰۴۲‬

برگزیده خاطرات - سفرنامه‌های برتر دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور

امریکا گردی در جستجوی هورقلیـا (سرفصل)

فصل اول کتاب برگزیده خاطرات

دانشجویان در چهارمین جشنواره خاطرات و سفرنامه های برتر

دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور

نهاد ایران

گروه نویسندگان

۲۸۳ ص

فیپا

۹۷۸-۶۲۲-۹۵۱۰۶-۰-۵

تـهـران | ۱۳۹۶

۵۳۷۷۵۷۵

پــنج تابلو در بــاره مــهاجرت (سرفصل)

مجله داستانشمـــاره ۱۱۶

خرید از طاقچه 

آبـان ماه ۱۳۹۹ -تهران

گروه نویسندگان

گروه مجلات همشهری

داستان - روایت مهاجرت - تالیفات علی حسن زاده