تالیفـــات

آن کلــماتی که از قلم من بیرون آمده است ...

کلماتی از من که به طبع چاپ رسیده است

icon10

پــنج تابلو در بــاره مــهاجرت (سرفصل)

مجله داستان

شمـــاره 116

آبـان ماه 1399 -تهران

گروه نویسندگان

گروه مجلات همشهری

امریکا گردی در جستجوی هورقلیـا (سرفصل)

فصل اول کتاب برگزیده خاطرات

دانشجویان در چهارمین جشنواره خاطرات و سفرنامه های برتر

دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور

نهاد ایران

گروه نویسندگان

283 ص

فیپا

978-622-95106-0-5

تـهـران | 1396

5377575

دمـاوند از برجهای منــهــتــن (نام کتاب)

دماوند از برج‌های منهتن / علی حسن‌زاده.
مشهد: سپیده باوران‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏‫۲۸۸ ص.‬
‭978-600-7746-43-1‬
فیپا
داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
Persian fiction — 20th century
‏‫‭PIR۸۳۴۱
‏‫‬‭۸‮فا‬۳/۶۲
‭۷۲۹۲۰۴۲‬