تــرجمه هــا

کلماتی که از زبانهای دیگر برگردانده ام ..

کلماتی که از زبانهای دیگر برگردانده ام ..

icon10

تخیل خلاق از نگاه عارفانه ابن عربی صوفی

تخیل خلاق از نگاه عارفانه ابن عربی صوفی

FREDRICA R. HALLIGAN

ترجمه از انگلیسی

چکیده

عارف قرن دوازدهم و سیزدهم ,ابن عربی , درمیان عارفان به عنوان شیخ اکبر شناخته میشود. دیدگاه او در باره رویا ,خیال و فرایند وحی ,میتواند برای ما که در عصر سکولارتری زندگی میکنیم روشنگری کند. یافته های کارل یانگ(روانپزشک سوییسی) شاید برابر باشد با الهامات صوفیان, اما ابن عربی، در ایده ‌پردازی پیرامون تخیل فعال، چه به عنوان امری آگاهانه -اراده‌مند و چه به عنوان موضوعی خودانگیخته و خودمختار، راهی فراتر از دیدگاه های یونگ را طی کرده است. با فنا در ذات الهی , یک عارف درهای سینه اش را برای ظهور حق می گشاید,گشایشی که منجر به یک زندگیِ دائمی در حالت حضور الهی است. اتحاد با ذات حق هدف عارف است و ابن عربی به ما نشان میدهد که تجربه این نوع از زندگی چه جزئییاتی خواهد داشت.

کلید واژه ها : عرفان,عارف,تصوف,یونگ , اسلام

ابراهيم أصلان

بررسی آثار ونگاه

نویسنده شهیر مصری

ابراهيم أصلان

(عــربی)

ابراهیم اصلان متعلق به نسلی از نویسندگان مصری است که در اواخر دهه 1960 و 1970 فعال بودند. ویژگی های مشترکی وجود دارد که ابراهیم اصلان ، عبد الحکیم قاسم ، صنع الله ابراهیم و جمال الغیتانی را که متعلق به آن نسل است را به هم پیوند می دهد.

شکست ارتشهای عربی مقابل ارتش اسراییل و رنج و درد حاصل از آن بدون شک در ادبیات ومشخصا این افراد قابل رویت است. “جوانهایی عصبانی عرب” این خشم خود را در پدید آوردن سبکی که خودش نوعی انقلاب در مقایسه با سنت نوشتن قبل از خود به حساب می آید نشان داده اند.

در این جستار تلاش شده تا اصلان وکارهای او برای اولین بار به زبان فارسی بررسی دقیق شود.