--------------------------------------

شایـدکه مُعـرِّف باشـم.

معرفی کننده موضوعی, مفهومی, اقلیمی,فرهنگی ویا حتی محصولی.
Header-about02

...کـه تـا خـراب کنـم نـقـش خـود پرستیــدن...

در سال 1362 هجری شمسی در مشـهد الرضابه دنیا آمدم. از زمانــی کــه خـــودم را شناختم به دنبال زیبایی بودم. زیبایی..همان ناشناخته ترین چیز آشنا. ابتدا با تئاتر وارد دنیای فرم,نور, متن و موسیقی شدم. وبعــدتر در قرائـت قرآن. تــا اینکه دردنیــای تصویر راحت ترمیتوانستم پیدایش کنم.

زیبایـــــی سرّی بود که هر گاه خــودش را بگونه ای به من نشـان میــداد. گــاهـــی در لبخندپیــــرمردی در گوشـه روستایــی دور افتاده و گاهی درصـدای به هم خوردن برگ درختــان عِشـن در پاییز … سالها به سبب حرفه ودانشگاه در دنیای گرافیک کامپیوتری غورکردم تا لحظه ای که فهمیدم «زیبایی لایتنهایی است ولایتنهاهی زیباست».

سقراط پیامبر زیبایی مرا شیفتــه خودش کرد. با دنبال کردن سقـراط به اقلیــم وجــود رسیدم. جایی که فلسفه آغاز میشود. جایی که او هم لایتناهی است و زیبـــاســت. واینجا بود که رخشــی به نام «پیکسل» هم تاب آمدن نداشت وبٌراقی به نام «کلمه» نیاز بود.

تمام آنچه می آید راهی است که تا امروز در جستجوی زیبایی که «نه وجود است و نه ناموجود» رفته ام. امید است تا تجربیات این «پاسبان همیشه خفته» بویی از زیبایــی برده باشد و دلی را آرام کند.

آخـر بـه چـه گویــم هسـت از خود خبـرم چـون نیســت.

وز بــــهـر چه گویــم نیست با وی نظـرم چون هســت.

چه نغز است …و چه خوب است.. و چه زیباست خدایا

Logo-(1)About
سوابـق علمـی :
About001

دانش آموخته درحوزه های:

گرافیک رایانه ای
رسانه های دیجیتال
فلسفه و کلام اسلامی
ســوابق تدریــس:
About002

مــدرس :

مــدرس حق التـــدریس در دانشگاه درکـسـل امریکا
مدرس آزاد در رشته های گرافیک کامپیوتری در ایــران
ســوابق هنــری:
About003

بازیگری

بازیگری تاتر دانش آموزی | 1372
بازیگری تاتر دانش آموزی | 1373
بازیگری تاتر| در انجمن نمایش مشهد سالهــای 1376 تا 1380
بازیگری در فیلم کوتاه مریم |کارگردان فرید شرعی 1374
بازیگری در فیلم کوتاه افسانه آه |کارگردان محسن سلطان آبادی 1375
بازیگری در سریال روزهای سبز |شبکه خراسان |کارگردان محمد حسین پور |1377
بازیگری در سریال آی آدمها | شبکه دو | کارگردان محمد حسین پور | 1380
About004

تــولیـــد مستنــد:

مستند بناهای برتر مشهد|نویسندگی و کارگردانی | 1388
مستند زندگینامه خواجه نصیر الدین طوسی|نویسندگی و کارگردانی | 1393
پروژه مستند استاد احمد مهدوی دامغانی |مشاور و تدوبنگر 1394
About005

نویسندگی:

دماوند از برجهای منهتن | مشهد |نشر سپیده باوران| 1399

مجموعه داستان های کوتاه

ســوابق حــرفه ای
About006

کارگردانی بیش از 200 پروژه مختلف تبلیغاتی

در رسته های صنعتی/تبلیغاتی | مـلی | اجتماعی از سال 1379
جوایزو افتــخارات
About007

بازیگر برتر در جشنواره تاتردانش آموزی 1374
بازیگر برتر در جشنواره دانش آموزی 1375
لوخ افتخار سرباز نمونه قرآنـی |1388
جایزه ویژه ریاست دانشکده هنر های رسانه |دانشگاه درکسل فیلادلفیا|2011
جایزه ویژه دستیاری |دانشگاه درکسل فیلادلفیا 2011 و 2012
اثر برتر جشنواره خاطرات و سفرنامه های برتر دانشجویان ایرانی خارج از کشور (نهاد ایران) 1396
اثر برتر جشنواره خاطرات و سفرنامه های برتر دانشجویان ایرانی خارج از کشور (نهاد ایران) 1397