تالیفـــات

آن کلــماتی که قابله شان بوده ام ...

کلماتی از قلمم که به طبع چاپ رسیده

icon10

تپه‌های دهمَزَنگ (سرفصل)

داستان کوتاه (۱۶۰۰ کلمه)

مجله داستان شمـــاره ۱۲۶

خرید از طاقچه

ویژه نامه روایت افغانستان -تهران

گروه نویسندگان

گروه مجلات همشهری

« تپه‌های دهمَزَنگ» را نیز میتوانید اینجاهم بخوانید

داستان همشهری_علی حسن زاده
مجله داستان همشهری

رویـــای شبهای زمــستانم (سرفصل)

مجله داستان شمـــاره ۱۲۱

خرید از طاقچه

ویژه نوروز ۱۴۰۰ -تهران

گروه نویسندگان

گروه مجلات همشهری

«رویای شبهای زمستانم» را نیز میتوانید اینجاهم بخوانید 

دمـاوند از برجهای منــهــتــن (نام کتاب)

دماوند از برج‌های منهتن / علی حسن‌زاده.

چاپ اول : سپیده باوران‏‫، ۱۳۹۹.‬

چاپ دوم : سوره مهر ۱۴۰۱

خرید کتاب چاپی

لینک خرید کتاب الکترونیکی

‫۲۸۸ ص.‬
‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۴۶-۴۳-۱‬
فیپا
داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
Persian fiction — 20th century
‏‫‭PIR۸۳۴۱
‏‫‬‭۸‮فا‬۳/۶۲

دماوند از برج های منهتن
برگزیده خاطرات - سفرنامه‌های برتر دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور

امریکا گردی در جستجوی هورقلیـا (سرفصل)

فصل اول کتاب برگزیده خاطرات

دانشجویان در چهارمین جشنواره خاطرات و سفرنامه های برتر

دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور

نهاد ایران

گروه نویسندگان

۲۸۳ ص

فیپا

۹۷۸-۶۲۲-۹۵۱۰۶-۰-۵

تـهـران | ۱۳۹۶

۵۳۷۷۵۷۵

پــنج تابلو در بــاره مــهاجرت (سرفصل)

مجله داستانشمـــاره ۱۱۶

خرید از طاقچه 

آبـان ماه ۱۳۹۹ -تهران

گروه نویسندگان

گروه مجلات همشهری

داستان - روایت مهاجرت - تالیفات علی حسن زاده